Naším posláním je vytvářet příležitosti pro sociální intergraci osob se zrakovým postižením, zvyšovat jejich kvalitu života a odstraňovat bariéry plynoucí ze zrakového handicapu
• podporovat osobnostní a profesní rozvoj
• zlepšovat přístup k informacím a posilovat samostatnost
• zvyšovat informovanost laické veřejnosti v tématu života se zrakovým postižením
• publikační a presentační činnost
• spolupráce s dalšími odbornými organizacemi
• zapojovat dobrovolníky do činnosti sdružení
• individuální a nedirektivní přístup
• respektování vlastní vůle a jedinečnosti osobnosti klienta
• podpora osobní aktivit a informovaného rozhodování klienta
• profesionalita a odbornost
• nezávislost a nestrannost
• transparentnost činnosti
• mlčenlivost při práci s klienty

Pro klienty

Tyflodrom realizuje pro lidi se zrakovým postižením dobrovolnický program jeden na jednoho SPOLU ZAŽIJEME VÍC

Kdo jsou naši klienti:

• Mladí lidé (15-26- let) s těžkým postižením zraku
• Mají chuť trávit svůj volný čas aktivně a hledají vidícího parťáka
• Mají čas se jedno odpoledne v týdnu věnovat volnočasovým aktivitám

Kdo jsou naši dobrovolníci:

• Mladí lidé (od 18let), kteří by rádi v rámci volného času někomu pomohli
• Jsou proškoleni v kontaktu s lidmi se zrakovým postižením, umí tedy nevidomého či slabozrakého průvodcovat a mají nápady co se dá ve volném čase podniknout
• Během spolupráce s našimi klienty úzce spolupracují s koordinátorem programu


Pokud by Vás o spolupráci s dobrovolníkem zajímalo více informací, kontaktujte koordinátoru programu Mgf. Kateřinu Kociánovou na tyflodrom@iplace.cz nebo 605 90 74 74
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one