Naším posláním je vytvářet příležitosti pro sociální intergraci osob se zrakovým postižením, zvyšovat jejich kvalitu života a odstraňovat bariéry plynoucí ze zrakového handicapu
• podporovat osobnostní a profesní rozvoj
• zlepšovat přístup k informacím a posilovat samostatnost
• zvyšovat informovanost laické veřejnosti v tématu života se zrakovým postižením
• publikační a presentační činnost
• spolupráce s dalšími odbornými organizacemi
• zapojovat dobrovolníky do činnosti sdružení
• individuální a nedirektivní přístup
• respektování vlastní vůle a jedinečnosti osobnosti klienta
• podpora osobní aktivit a informovaného rozhodování klienta
• profesionalita a odbornost
• nezávislost a nestrannost
• transparentnost činnosti
• mlčenlivost při práci s klienty
Tyfodrom, o.s.
Sídlo:
Levského 3185/10
Praha 4

Od 1.4. 2013 nás najdete v centru Prahy, v Opletalově ulici

tel.:
605 907 474
737 348 619

e-mail: tyflodrom@iplace.cz
Předsednictvo sdružení:

Mgr. Markéta Outratová
předsedkyně sdružení

Mgr. Kateřina Kociánová

Ing. Lucie Soukupová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one